Du học

Du học CANADA

Du học CANADA

20-05-2018

1.    GIỚI THIỆU CHUNG Giáo dục là mối quan tâm hàng đầu của người dân Canada, vì thế, nền giáo dục Canada luôn được chú trọng phát triển với chất lượng cao nhất. Canada là quốc gia đầu tư nhiều cho giáo dục (tính bình quân đầu người) so với các nước trong tổ […]

Du học Mỹ

Du học Mỹ

20-05-2018

1.    GIỚI THIỆU CHUNG Mỹ là nước cộng hòa lập hiến liên bang gồm có 50 tiểu bang và một quận liên bang. Thủ đô – Washington DC – nằm giữa Bắc Mỹ. Mỹ quốc giáp Thái Bình Dương ở phía tây, Đại Tây Dương ở phía đông, Canada ở phía bắc và Mexico ở […]